Vier manieren om een branche- en marktoverzoek te doen

By: Explect, December 12, 2022

young-businessman-man-showing-number-four-with-fingers-hand3

Je hebt een bedrijf gestart en wilt een product op de markt brengen dat start je door de markt goed in kaart te brengen. In dit artikel beschrijven we de eerste stappen naar het uitvoeren van een marktonderzoek, brancheonderzoek en het maken van een concurrentieanalyse.


Waarom zou je een markt- en brancheonderzoek doen?

Je hebt het product dat je naar voren wilt brengen gevonden en de doelgroep aan wie je het wilt verkopen voor ogen. Dan start nu je brancheonderzoek, deze helpt jou om te zien hoe jouw markt er op dit moment voor staat. Het in kaart brengen van een markt begint vaak met een onderzoek naar ontwikkelingen in jouw branche of vakgebied. Zorg dat je antwoord krijgt op de volgende vragen:


·     Wat is de gemiddelde omzet in mijn branche?

·     Hoeveel starters en stoppers zijn er?

·     Wie zijn mijn belangrijkste concurrenten?

·     Wat speelt er in mijn branche?


Wat is de gemiddelde omzet in mijn branche?

Dit kun je met jaarrekeningen en uittreksels van vergelijkbare bedrijven uit jouw branche doen. Dit kun je bijvoorbeeld doen via het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zo kun je ontdekken of jouw concurrenten winst maken: neemt hun gemiddelde omzet af of juist toe? Zo heb je een betere inschatting van de slagingskans van jouw bedrijf.


Hoeveel starters en stoppers zijn er?

Om inzicht te krijgen of een product een goede kans van slagen heeft, is het verstandig om informatie over hoeveel concurrenten binnen jouw sector starten of stoppen. Zo leer je jouw branche nog beter kennen. De coronacrisis zorgde de afgelopen jaren voor veel zzp’ers voor financiële onzekerheid. Maar ondernemen is ook creatief zijn, en met wat aanpassingen kun je ook in deze tijden nieuwe kansen vinden. De afgelopen jaren bleek bijvoorbeeld dat online de meeste kansen biedt, zoals het starten van een webshop. Succeskansen liggen in unieke producten die voor een toegevoegde waarde bij de klanten zorgen.


Wie zijn mijn belangrijkste concurrenten?

Door deze gegevens zul je al een beter beeld krijgen van wie jouw concurrenten zullen zijn. Wel is het verstandig om deze lijst aan de hand van de volgende vragen nog meer te specificeren:


·     Wat is hun doelgroep?

·     Welke (andere) producten/diensten bieden ze aan?

·     Tegen welke verkoopprijs?


Deze gegevens zijn het startpunt van een concurrentieanalyse.


Wat speelt er in mijn branche

Als je de verzamelde cijfers en verwachtingen van je branchevereniging hebt, kun je deze combineren met de cijfers van het CBS. Zo heb je snel een overzicht van alle belangrijkste trends. Neemt de concurrentie vanuit andere sectoren toe? Is er genoeg personeel binnen de sector te krijgen? Hoe onmisbaar is online profilering van mijn merk?

Veel van deze vragen kun je met jouw marktonderzoek vaak al beantwoorden. Dit is een belangrijk onderdeel van je ondernemingsplan. Je brengt er mee in kaart wie jouw klanten zijn, waar je ze kunt vinden en hoe je zorg ervoor dat jouw bedrijf goed vindbaar is?


Binnen een marktonderzoek kun je de volgende acties uitvoeren:


Houdt enquêtes en interviews

Vraag mensen uit jouw doelgroep wat ze van jouw product of dienst vinden. Interviews geven het voordeel dat je de beweegredenen van klanten makkelijker kunt achterhalen. Waar enquêtes dan weer het voordeel hebben dat je in korte tijd meer mensen kunt bereiken.SWOT-analyse uitvoeren

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. De SWOT-analyse is een handige methode om de sterke en zwakke punten van een nieuw bedrijf of product in kaart te brengen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe wet- en regelgeving of gewijzigde distributiemogelijkheden. Stel op basis daarvan een matrix samen en noteer in elk vak de drie elementen die in de ogen van de klant het belangrijkst of onderscheidendst zijn.


Concurrentieanalyse opstellen

De concurrentie steeds nét steeds een stap voor zijn: dat is voor jou als ondernemer natuurlijk het doel. Met een concurrentieanalyse kun je een goed beeld krijgen van opkomende trends in jouw branche en stel je vast hoe jouw concurrenten werken. Vraag daarnaast jezelf af of jij je kunt meten met vergelijkbare producten of dienstverleners. Zelfs al is er maar één concurrent: als dat een hele grote speler is die jou met gemak kan wegconcurreren, moet je je afvragen of jouw huidige product niet moet worden aangepast.


Marketinganalyse maken

Een marketinganalyse helpt jou bij het bepalen van de juiste marketingstrategie. In deze analyse onderzoek je op welke manier jij de doelgroep straks het beste kunt benaderen. Lezen jouw potentiële klanten liever online of offline een artikel? Op welke websites kun je het beste adverteren en in hoeverre maakt jouw doelgroep ook gebruik van social media? Een marketinganalyse zorgt ervoor dat jij straks beter weet welk pad je moet inslaan. Het marketingbudget van veel starters ligt in vergelijking met gevestigde concurrenten meestal een stuk lager, maar met slimme en creatieve ideeën kun je verrassende resultaten bereiken.