CMR

Explect, April 14, 2022

In 1956 kwam het CMR-verdrag tot stand in de Verenigde Naties. De afkorting CMR staat voor ‘Convention relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route'. Doel van het verdrag is de uniformering van het internationale goederenverkeer over de weg. Centraal staat de standaardisering van de vrachtbrief en de aansprakelijkheid van de vervoerder. Het CMR-verdrag is automatisch van toepassing op vervoerovereenkomsten voor internationaal wegtransport, waarbij de plaats van inontvangstneming en/of de plaats van aflevering gelegen is in een lidstaat.


Het CMR-verdrag is dwingend recht. Met andere woorden: algemene voorwaarden en vervoersafspraken tussen partijen, die in strijd zijn met het CMR, zijn ongeldig. In Nederland kan je ervoor kiezen om het CMR van toepassing te verklaren op uw overeenkomsten van binnenlands vervoer.


Het CMR-verdrag is succesvol: alle Europese landen zijn lid, maar ook een groeiend aantal landen buiten Europa, vooral in Azië. 


Het sluiten van een vrachtcontract voor internationaal vervoer over de weg vraagt – bijna vanzelfsprekend – de nodige kennis van zaken. Logistieke en transportmanagers werken bijna dagelijks met de CMR-vrachtbrief, maar weten soms niet dat het meer is dan een papier waarop je de transportdetails invult. De CMR-vrachtbrief is een bindend contract tussen vervoerder en verlader dat verplichtingen met zich meebrengt voor beide contracterende partijen.


De wetgeving geeft aan wat er minimaal in een vrachtbrief moet staan:


·        Waar de lading vandaan komt (afzender).

·        Wie de goederen vervoert (vervoerder).

·        Waar de lading naartoe gaat (ontvanger).

·        Wat de lading is.

·        Het brutogewicht of de hoeveelheid van de lading.

 

Wat de CMR-vrachtbrief ook regelt, is de aansprakelijkheid van de vervoerder. In het verdrag staat ook het maximale bedrag dat de vervoerder vergoedt als goederen beschadigt of kwijt zijn. Dit bedrag is ongeveer 10 euro per kilogram. Vaak zijn de goederen meer waard. Het risico op schade kun je dan indekken via een transportverzekering.


truck