CIM

Explect, April 14, 2022

Voor internationaal treintransport wordt er gebruikgemaakt van de internationale spoorwegvrachtbrief, dit noemen we een CIM (Contrat de Transport International Ferroviaire de Marchandises).


CIM regelt de voorwaarden van een vervoerovereenkomst.

De CIM (Contrat de Transport International ferroviaire des Marchandises) regelt de voorwaarden van een vervoerovereenkomst voor het internationale goederenvervoer, waaronder de vrachtbrief.

Hier staan de afspraken tussen vervoerder en afzender in. De verantwoording voor de vrachtbrief ligt bij de afzender, het document bevat dwingend recht. Dit houdt in dat je de regels goed moet volgens. Als je afwijkt van de regels mag je geen beroep doen op afspraken uit het COTIF-verdrag. Dit is het overkoepelend verdrag voor het internationale spoorwegvervoer.

Het invullen van deze documenten gebeurt vaak door de spoorwegvervoerder, ook wel tractiepartij genoemd. Deze vullen de documenten in met jouw gegevens. De benodigde informatie komt uit bijvoorbeeld CMR-vrachtbrieven, boekingen en laadlijsten.


De CIM-vrachtbrief wordt in 5 exemplaren opgemaakt:

-         De originele vrachtbrief bestemd voor de ontvanger van de goederen.

-         De geleidebrief voor de spoorwegmaatschappij van het bestemmingsstation.

-         Het aankomstblad voor de spoorwegmaatschappij van het land van aankomst.

-         Een kopie vrachtbrief voor de afzender.

-         De verzendnota voor de spoorwegmaatschappij in de vertrekplaats.


De verantwoordelijkheid voor de vrachtbrief ligt bij de afzender. Het document bevat dwingend recht. Dit betekent dat je de regels moet volgen. Wel kun je aanvullende afspraken met een vervoerder maken om ze vervolgens vast te leggen in een contract. Maar, je mag nog steeds niet van de dwingende bepalingen van de CIM afwijken. Ook is het document niet verhandelbaar. Als je afwijkt van de regels mag je geen beroep doen op afspraken uit het COTIF-verdrag. Dit is het overkoepelende verdrag voor het internationale spoorwegvervoer.


De CIM is van toepassing op elke overeenkomst van spoorgoederenvervoer:

-         Waarbij de plaats van aannemen en aflevering in 2 verschillende lidstaten liggen.

-         Waarbij de plaats van aanneming en aflevering in 2 verschillende staten liggen, waarvan tenminste 1 lidstaat is, en de contracterende partijen zijn overeenkomen dat de CIM van toepassing is.

-         Op aanvullend binnenlands vervoer over de weg of de binnenwateren van een lidstaat als op het spoorvervoer de CIM van toepassing is.


De infrabeheerders ontvangen de CIM en deze staat vermeld in WLIS, een wagenlading informatiesysteem. De informatie moet kloppen. Soms komt het voor dat de CIM niet klopt met de laadlijst. De trein mag dan niet vertrekken.


-         Kijk of het document tweetalig is ingevuld. Bij vertrek vanuit Nederland in het Nederlands en in de taal van het land van aankomst.

-         De spoorvrachtbrief CIM bestaat uit 5 exemplaren. Controleer of deze alle 5 aanwezig zijn.

-         Op het document moet staan hoe de lading is vastgezet. Denk hierbij aan: sjorbanden, antislipmateriaal, ladingstangen en afdekmateriaal.

-         Check op welke pallets de goederen staan en denk aan de eisen en behandeling van houten pallets en hun merktekens.


Hulp nodig bij het invullen van een transportdocument of bij het bepalen van de benodigde documenten? Onze experts zitten klaar voor al jouw vragen.


containers-railways-shipment-concept