Containers

Benodigde documenten

Inkoop Factuur

Een inkoopfactuur is een factuur waarop alle producten en diensten staan die je afneemt. Op deze factuur vind je het bedrag dat je de leverancier verschuldigd bent. Deze hebben we nodig om te kunnen inklaren bij de douane.

Directe vertegenwoordiging

Elke persoon kan zich voor het verrichten van douanehandelingen of andere douaneformaliteiten bij de douaneautoriteiten door een andere persoon laten vertegenwoordigen. Vertegenwoordiging is mogelijk bij alle douaneformaliteiten en -handelingen.

Bijvoorbeeld:

  • bij het doen van aangiften.
  • bij het aanvragen van vergunningen.
  • in bezwaar- en beroepsprocedures.
  • bij een verzoek om terugbetaling.
  • bij het vragen van uitstel.

Voor meer informatie lees verder bij de belastingdienst.

KVK uittreksel

een overzicht van geregistreerde gegevens van een bedrijf, zoals naam, adres, oprichtingsdatum en in de meeste gevallen functionarissen; informatie over de rechtspersoon, onderneming en vestiging(en). Deze is te downloaden bij de KVK.

EORI-nummer

Met het EORI-nummer worden marktdeelnemers door de Douane in alle lidstaten op dezelfde manier geïdentificeerd. Dit levert voor zowel die marktdeelnemers als voor de Douane efficiency-voordelen op. (EORI-nummer = Economic Operators Registration and Identification).

Wil je deze aanvragen? Vraag ons naar ons format brief en mail adres. Vaak heb je het Eori nummer binnen 1 tot 2 werkdagen binnen dan.

EORI-nummer. Met het EORI-nummer worden marktdeelnemers door de Douane in alle lidstaten op dezelfde manier geïdentificeerd. Dit levert voor zowel die marktdeelnemers als voor de Douane efficiency-voordelen op. (EORI-nummer = Economic Operators Registration and Identification).

Check hier het EORI-nummer.

Bron: https://www.belastingdienst.nl

B/L

Bill of Lading is het vrachtdocument voor zeevrachtzendingen.Deze word gebruikt bij zowel LCL als FCL.
Indien de zeding CIF binnenkomt is er bij LCL bijna altijd een overwijzing nodig. Ook is dit het geval bij FCL.

Overwijzing

Een overwijzing is een document dat getekend worden door de Consignee vermeld op de B/L. Als deze dan word verzonden aan de rederij of loods mogen wij de zending uithalen.

Eventueel benodigd

Certificaat van oorsprong

Zonder CvO kun je tegen moeilijkheden aanlopen als wilt importeren uit bepaalde landen. Denk hierbij aan oplopende kosten, boetes of weigering van de goederen aan de grens, vertraging van transport en/of de inklaringsprocedure. Vraag ons naar de mogelijkheden qua documenten via info@explect.com

EUR.1

Kun je aantonen dat je goederen aan het preferentieel handelsverkeer voldoen dan kan het voor jouw klant aantrekkelijker zijn om de producten bij jou te kopen. Dankzij het EUR.1 kan jouw klant een korting of kwijtschelding van douanerechten ontvangen. Vraag ons naar de mogelijkheden qua documenten via info@explect.com

Rex registratie

Heeft de zending die u wilt importeren uit een ontwikkelingsland een waarde hoger dan € 6.000,-? In dat geval is registratie nodig in het zelfcertificeringsysteem Registered Exporter (REX). Beheerder van de REX, een openbare database, is de EU. De exporteur uit het ontwikkelingsland registreert zich bij een daartoe bevoegde autoriteit in zijn land. Lees verder bij de KVK.

Documenten niet verplicht

Paklijst

Een paklijst geeft aan welke hoeveelheid en soort goederen er in een zending zitten. Meestal begeleidt de paklijst de zending. Op de paklijst kunnen ook maten, gewichten, etc. vermeld zijn

Handig om te hebben

Artikel 23

Als u goederen importeert uit een niet-EU-land, moet u btw betalen. U doet dit normaal gesproken bij de Douane bij de zogenoemde aangifte ten invoer. Deze btw trekt u als voorbelasting af in uw btw-aangifte als u recht hebt op aftrek van btw. U kunt ook de btw bij import aangeven in uw btw-aangifte. U moet dan schriftelijk een vergunning artikel 23 aanvragen bij uw belastingkantoor. U hoeft bij de Douane dan geen btw te betalen. In plaats daarvan geeft u de btw aan in uw btw-aangifte. Hebt u recht op aftrek van btw? Dan kunt u deze btw ook als voorbelasting aftrekken in uw aangifte. U betaalt dan per saldo niets.

lees verder bij de belastingdienst.

Benodigde documenten

verkoop Factuur

Een verkoopfactuur is een factuur waarop alle producten en diensten staan die je verkoopt. Op deze factuur vind je het bedrag dat je klant verschuldigd is. Deze hebben we nodig om te kunnen uitklaren bij de douane.

Directe vertegenwoordiging

Elke persoon kan zich voor het verrichten van douanehandelingen of andere douaneformaliteiten bij de douaneautoriteiten door een andere persoon laten vertegenwoordigen. Vertegenwoordiging is mogelijk bij alle douaneformaliteiten en -handelingen.

Bijvoorbeeld:

  • bij het doen van aangiften.
  • bij het aanvragen van vergunningen.
  • in bezwaar- en beroepsprocedures.
  • bij een verzoek om terugbetaling.
  • bij het vragen van uitstel.

Voor meer informatie lees verder bij de belastingdienst.

KVK uittreksel

een overzicht van geregistreerde gegevens van een bedrijf, zoals naam, adres, oprichtingsdatum en in de meeste gevallen functionarissen; informatie over de rechtspersoon, onderneming en vestiging(en). Deze is te downloaden bij de KVK.

EORI-nummer

Met het EORI-nummer worden marktdeelnemers door de Douane in alle lidstaten op dezelfde manier geïdentificeerd. Dit levert voor zowel die marktdeelnemers als voor de Douane efficiency-voordelen op. (EORI-nummer = Economic Operators Registration and Identification).

Wil je deze aanvragen? Vraag ons naar ons format brief en mail adres. Vaak heb je het Eori nummer binnen 1 tot 2 werkdagen binnen dan.

EORI-nummer. Met het EORI-nummer worden marktdeelnemers door de Douane in alle lidstaten op dezelfde manier geïdentificeerd. Dit levert voor zowel die marktdeelnemers als voor de Douane efficiency-voordelen op. (EORI-nummer = Economic Operators Registration and Identification).

Check hier het EORI-nummer.

Bron: https://www.belastingdienst.nl

B/L

Bill of Lading is het vrachtdocument voor zeevrachtzendingen.Deze word gebruikt bij zowel LCL als FCL.
Indien de zeding CIF binnenkomt is er bij LCL bijna altijd een overwijzing nodig. Ook is dit het geval bij FCL.

Eventueel benodigd

Certificaat van oorsprong

Zonder CvO kun je tegen moeilijkheden aanlopen als wilt importeren uit bepaalde landen. Denk hierbij aan oplopende kosten, boetes of weigering van de goederen aan de grens, vertraging van transport en/of de inklaringsprocedure. Vraag ons naar de mogelijkheden qua documenten via info@explect.com

EUR.1

Kun je aantonen dat je goederen aan het preferentieel handelsverkeer voldoen dan kan het voor jouw klant aantrekkelijker zijn om de producten bij jou te kopen. Dankzij het EUR.1 kan jouw klant een korting of kwijtschelding van douanerechten ontvangen. Vraag ons naar de mogelijkheden qua documenten via info@explect.com

Rex registratie

Heeft de zending die u wilt importeren uit een ontwikkelingsland een waarde hoger dan € 6.000,-? In dat geval is registratie nodig in het zelfcertificeringsysteem Registered Exporter (REX). Beheerder van de REX, een openbare database, is de EU. De exporteur uit het ontwikkelingsland registreert zich bij een daartoe bevoegde autoriteit in zijn land. Lees verder bij de KVK.

Documenten niet verplicht

Paklijst

Een paklijst geeft aan welke hoeveelheid en soort goederen er in een zending zitten. Meestal begeleidt de paklijst de zending. Op de paklijst kunnen ook maten, gewichten, etc. vermeld zijn

Handig om te hebben

Wegtransport

CMR

CMR is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg). De CMR is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij de conventie aangesloten landen.

Zeevracht

B/L

Bill of Lading is het vrachtdocument voor zeevrachtzendingen.Deze word gebruikt bij zowel LCL als FCL.

H B/L

House Bill of Lading is het vrachtdocument voor zeevrachtzendingen.Deze word gebruikt bij zowel LCL als FCL. Het is een onderliggende vrachtbrief van de expediteur.

M B/L

Master Bill of Lading is het vrachtdocument voor zeevrachtzendingen.Deze word gebruikt bij zowel LCL als FCL. Dit is het dragende docuemt voor het transport.

Soorten B/L

Telex-Release

Word er gebruikgemaakt van een Telex-Release B/L dan is er een vrijgave van de leverancier/fabrikant (shipper) aan de agent in de loshaven. Met de Telex-Release B/L kun je zonder originele B/L over de goederen beschikken. De Telex-Release B/L mag ook digitaal verzonden worden. Dit zorgt ervoor dat er geen vertraging op de zending kan komen omdat de B/L niet aanwezig is.

Express release

Word er gebruikgemaakt van een Express-Release B/L dan betekent dit er geen originele B/L is opgemaakt. Dee ontvanger kan direct over de goederen beschikken bij aankomst van het schip.

Orginal

Bij een orginal moeten de orginals ingeleverd worden bij de rederij of bij de expediteur. Zorg er altijd voor dat je deze docuementen tot beschikking hebt voor de aankomst van het schip.

De Bill of Lading (B/L) is een verschepingsdocument dat van oorsprong uitsluitend voor verschepingen werd gebruikt. Tegenwoordig word het ook voor de binnenvaart en voor het zogenaamde over-land transport gebruikt. Bij de zogenaamde over-land transport wordt gesproken over een “Multimodal Bill of Lading” of CT-document (combined transport). Dan heb je ook nog een House B/L deze wordt door een expediteur verstrekt aan de verlader, de Master B/L (MBL) wordt door de rederij verstrekt aan de expediteur.

Luchtvracht

MAWB

Master Airwaybill is de Luchtvrachtbrief voor het transport bij luchtvracht. Dit is het dragende docuemt voor het transport.

HAWB

House Airwaybill is de Luchtvrachtbrief voor het transport bij luchtvracht. Het is een onderliggende vrachtbrief van de expediteur.

AWB

Airwaybill is de Luchtvrachtbrief voor het transport bij luchtvracht.

Douane

ATA carnet

Carnet douane garantie document voor de tijdelijke in- of uitvoer van goederen zonder betaling van invoerrechten. Veel gebruikt bij meerdere grensovergangen.

BTI

Een BTI is een afspraak tussen jou en de douane over de goederencode die de douane toepast. Deze code is gebaseerd op een door de Europese Unie samengestelde Gecombineerde Nomenclatuur. In de ‘bindende tariefinlichting’ wordt de afspraak tussen jou en de douane vastgelegd. Voor meer info of het aanvragen van een BTI lees hier dan verder

Invoerrechten

Invoerrechten. zijn belastingen die geheven worden op importgoederen. Men onderscheidt fiscale rechten en protectionische rechten. Ook kan men onderscheid maken in ad valorem en in specifieke invoerrechten.

BTW bij invoer

Als u goederen importeert uit niet-EU-landen, is die import belast in het land waar de goederen de EU binnenkomen. Dit betekent dat u btw betaalt aan de belastingdienst van dat land. Daar moet u ook aangifte doen. Worden de goederen direct bij aankomst in de EU onder douanetoezicht geplaatst? Of vallen ze onder een regeling voor tijdelijke invoer met volledige vrijstelling van invoerrecht, of onder een regeling voor extern douanevervoer? Dan hoeft u de btw nog niet te betalen. In die gevallen vindt import plaats in het EU-land waar de goederen aan die regelingen worden onttrokken. Lees verder bij de belastingdienst.

HS code

Douane Goederencode (HS, GS, GN, Taric code) Wanneer product(en) de douane aan de grens van de EU passeren is het nodig een goederencode te vermelden op de factuur.  Het Geharmoniseerd Systeem (GS) van de Wereld Douane Organisatie, is weer de basis van de gecombineerde nomenclatuur (GN). Je hs code vinden kijk dan bij de douane. Of vraag via info@explect.com of we je hiermee verder kunnen helpen.

EXW

Incoterm EXW

Ex Works wordt afgekort als EXW. Deze incoterm kan gebruikt worden bij alle soorten transport. Het houdt in dat de koper volledig verantwoordelijk is voor het logistieke proces.

Omdat de verantwoordelijkheden tussen koper en verkoper verschillen leggen we dit apart uit.

EXW verkopen

Verkopen met de incoterm EXW houdt in dat jouw klant het gehele transport zelf organiseert. De koper moet zelfs het laden organiseren.

Let wel op, indien jouw klant aangeeft buiten de EU te exporteren en een factuur vraagt zonder BTW, blijf jij aansprakelijk.

Exporteer je EXW zorg dan dat je altijd kan aantonen dat de goederen de EU verlaten hebben.

EXW inkopen

Inkopen met de incoterm EXW houdt in dat je de volledige verantwoordelijkheid op je neemt van het gehele transport. Dat is laden op de plaats van vertrek, uitklaren, transport naar de eindbestemming, inklaren en de verzekering.

Hulp bij incoterms

Explect legt precies uit wat handig is in jouw situatie. Ook kunnen wij het transport van het begin tot het eind verzorgen. Het is van belang dat je de juiste incoterm gebruikt voor het soort transport dat je wilt laten organiseren

FCA

De icoterm FCA staat voor ‘Free Carrier’. Maar wat betekent dit precies? De Verkoper levert zijn producten af bij een vervoerder of expediteur die door de inkoper word bepaald. De verkoper loopt het risico tot dat de goederen aan boord staan van het vervoersmiddel. De koper importeert en exporteert met deze incoterm. De risico’s lopen hierdoor gelijk met de vervoersverplichting.

Ben je dus van plan om importeren of exporteren? Laat ons dan helpen met de incoterm FCA, wij maken het graag voor je mogelijk.

Vervoersmodaliteiten

Deze incoterm word gebruikt in het wegtransport, zeetransport en in het luchttransport.
Het is goed om te weten wat dit precies inhoudt, daarom helpen wij je graag verder.
Want is dit wel de juiste en gunstigste incoterm voor jou? Kunnen de kosten dalen bij een andere incoterm? Of word de services dan beter?

Hulp bij incoterms

Explect legt precies uit wat handig is in jouw situatie. Ook kunnen wij het transport van het begin tot het eind verzorgen. Het is van belang dat je de juiste incoterm gebruikt voor het soort transport dat je wilt laten organiseren. Neem daarom contact met ons op.

Bekijk anders de video van de kamer van koophandel. Deze legt een aantal dingen uit over incoterms.

Zoals we weten betekent de incoterm FCA, Free Carrier. Maar wat betekent dit nou voor jou? De Verkoper levert af bij een vervoerder of expediteur die door de inkoper word bepaald. De verkoper loopt het risico tot dat de goederen aan boord staan van het vervoersmiddel. De koper importeert en exporteert bij deze incoterm. De risico’s lopen hierdoor gelijk met de vervoersverplichting.

Ben je dus van plan om te importeren of exporteren? Laat ons dan helpen met de incoterm FCA.

CPT

Incoterm CPT

CPT staat voor Cost Paid To. De incoterm kan voor zowel luchtvracht, zeevracht als wegtransport worden gebruikt. De meeste handelingen en verantwoordelijk liggen bij de verkoper. CPT is vergelijkbaar met CIP. Alleen is bij CPT de verzekering niet verplicht.

Omdat de verantwoordelijkheden tussen koper en verkoper verschillen leggen we dit apart uit.

CPT verkopen

CPT verkopen heeft als resultaat dat je de goederen tot de bestemminghaven moet bezorgen inclusief de lokale kosten. Alleen de uitklaring en het natransport is hiervan uitgesloten. Door gebruik te maken van deze incoterm zit jouw klant uiteindelijk niet met onverwachtse kosten in de haven van bestemming.

CPT inkopen

Koop je CPT in, dan is de verkoper verplicht te leveren tot het afgesproken bestemmingshaven. De inklaring en het natransport is echter voor jouw rekening. Zijn de producten die je inkoopt een deellading dan is dit een goede incoterm aangezien de lokale kosten gedekt zijn. Wat helaas vaak voor komt is dat de leverancier geen CPT kan leveren maar CIF. Maak hier geen gebruik van! Lees bij incoterm CIF waarom niet.

DAT

Incoterm DAT

DAT staat voor Deliverd At Terminal. Deze incoterm komt het meeste voor bij luchtvracht. Alle handelingen in het transport worden door de verkoper georganiseerd op de inklaring en het natransport na.

Omdat de verantwoordelijkheden tussen koper en verkoper verschillen leggen we dit apart uit.

DAT verkopen

DAT verkopen heeft als resultaat dat je de goederen tot aan de terminal moet leveren van het land van bestemming. Alleen de inklaring en het eventuele natransport zijn voor rekening van de koper. Luchtvrachten worden vaak op basis van DAT aangeboden.

DAT inkopen

Koop je DAT in, dan is de verkoper verplicht te leveren tot de terminal van het land van bestemming. De inklaring en het natransport is echter voor jouw rekening. Bij DAT inkopen is het vooral zaak dat je alle gegevens en documenten zo spoedig mogelijk ontvangt. Zo voorkom je hoge terminal kosten.

Een veel voorkomend voorbeeld is DAT Amsterdam. Jouw leverancier uit bijvoorbeeld China levert de goederen per luchtvracht tot aan de terminal van Amsterdam. Jij moet als koper zorgen voor de inklaring en het ophalen/natransport van de goederen.

DAP

Incoterm DAP

DAP staat voor Deliverd at Place. De incoterm kan voor zowel luchtvracht, zeevracht als wegtransport worden gebruikt. Alle handelingen in het transport worden door de verkoper georganiseerd op de inklaring en de verzekering na.

Omdat de verantwoordelijkheden tussen koper en verkoper verschillen leggen we dit apart uit.

DAP verkopen

DAP verkopen heeft als resultaat dat je de goederen tot de eindbestemming moet bezorgen, alleen de uitklaring is hiervan uitgesloten. Hoewel dit met het verrekenen van sommige belastingen een voordeel is, kleven er ook enkele risico’s aan.

Indien de inklaring door een andere agent wordt geregeld en deze vertraging heeft wordt jij wel verantwoordelijk gehouden voor de kosten gedurende dit oponthoud, bijvoorbeeld als de goederen in een douaneloods staan.

Indien de importeur geen “vaste” douane-agent heeft is het daarom aan te raden de inklaring door de agent van de expediteur te laten uitvoeren.

DAP inkopen

Koop je DAP in, dan is de verkoper verplicht te leveren tot het afgesproken adres. De inklaring is echter voor jouw rekening. Bij DAP inkopen is het vooral zaak dat je alle gegevens en documenten zo spoedig mogelijk ontvangt.

Hulp bij incoterms

Explect legt precies uit wat handig is in jouw situatie. Ook kunnen wij het transport van het begin tot het eind verzorgen. Het is van belang dat je de juiste incoterm gebruikt voor het soort transport dat je wilt laten organisere

DDP

De incoterm DDP staat voor Delivered Duty Paid.

De verkopende partij is verantwoordelijk voor alle handelingen tot aan de plaats van bestemming inclusief verzekeringen, documenten en douane afhandelingen. Het is de tegenhanger van de incoterm EXW en kan het beste gezien worden als een deur tot deur levering. Als verkoper is dit de hoogste service die je kan aanbieden aan je klant. Het brengt natuurlijk ook meer kosten en risico’s voor u mee als verkoper. Dit is iets om rekening mee te houden.

DDP wordt gebruikt in het wegtransport, zeetransport en het luchttransport. Het is goed om te weten wat dit precies voor je betekent, daarom helpen wij je graag verder, want is dit wel de juiste en gunstigste incoterm voor jou of kunnen kosten dalen bij een andere incoterm? Hoe zit het met jouw service?

Hulp bij incoterms

Explect legt precies uit wat handig is in jouw situatie. Wij kunnen het transport van het begin tot het eind verzorgen. Het is van belang dat je de juiste incoterm gebruikt voor het soort transport dat je wilt laten organiseren. Neem daarom contact met ons op.

Of bekijk de video van de kvk deze legt een aantal dingen uit over incoterms.

FAS

De incoterm FAS staat voor ‘Free Alongside Ship’, de verkoper levert af op de kade langs het schip. De koper moet zelf het vervoer en de import- en exportvergunning organiseren. Wij kunnen dit alles natuurlijk voor je verzorgen en navigeren.
Deze incoterm wordt alleen gebruikt voor vervoer per schip. Dus bij zeetransport.

Handelen met de juiste incoterm

In sommige gevallen kan de incoterm FAS een prima incoterm zijn. Deze incoterm komt alleen in praktijk niet heel vaak voor. Tegenwoordig zijn in Europa de grenzen open en de landen buiten Europa zijn vaak ook niet moeilijk bereikbaar meer. Het komt weinig voor om de goederen op deze manier beschikbaar te stellen. Daarom raden wij ook aan om te kijken naar andere incoterms.

Hulp bij incoterms

Explect legt precies uit wat handig is in jou situatie. Ook kunnen wij het transport van het begin tot het eind verzorgen. Het is van belang dat je de juiste incoterm gebruikt voor het soort transport dat je wilt laten organiseren. Neem daarom contact met ons op en laten we samen jou opties doornemen.

Of bekijk de video van de kamer van koophandel. Deze legt een aantal dingen uit over incoterms.

FOB

Incoterm FOB

FOB staat voor Free on Board. Het is een incoterm die alleen bij zeevracht van toepassing is. Het betekent letterlijk ‘vrij aan boord’. De overdracht vindt plaats op het moment dat de goederen aan boord zijn geladen. Wil je de term volledig hebben dan moet de plaats waar de overdracht plaatsvindt ook volgen. Dus stel de goederen gaan in Shanghai het schip op, dan is de volledige incoterm: FOB Shanghai.
Omdat de verantwoordelijkheden tussen koper en verkoper verschillen leggen we dit apart uit.

FOB verkopen

Bij een FOB verkoop lever jij de goederen tot deze aan boord zijn. Op het moment dat de spullen aan boord staan vindt de overdracht plaats van eigendom, risico en verantwoordelijkheid.

Voor jou als verkoper betekent dat dat je verantwoordelijk bent voor de uitklaring, het transport tot de haven en laden aan boord.

In praktijk ziet dat er voor LCL en FCL iets anders uit. Bij LCL worden de goederen naar een loods gebracht. In de loods worden de verschillende goederen samengevoegd. Bij FCL moet de container naar de terminal gebracht worden. In beide gevallen geldt dat de overdracht plaatsvindt op het moment dat de container aan boord staat. Alle kosten zijn tot op dat moment voor jouw rekening.

Een verzekering valt hierbij onder de verantwoordelijkheid van de koper.

FOB inkopen

Bij FOB inkopen krijg je de goederen vrij aan het schip geleverd. De verkoper heeft dan de verantwoordelijkheid om de goederen op de juiste wijze aan boord van het schip te krijgen. Staan de goederen op het schip, dan zijn ze van jou en heb jij de volledige verantwoordelijkheid. Het gehele traject daarna moet jij organiseren. Dit is dus het zeetransport, het lossen in de haven, de inklaring, de verzekering en het transport naar de eindbestemming.

In de praktijk ziet de stap voor de overdracht er als volgt uit: Jouw expediteur maakt een boeking voor een schip als deellading (LCL) of een volle container (FCL). De verkoper krijgt deze boeking en moet in het geval van een deellading de goederen aanleveren bij de aangewezen loods door jouw expediteur. Bij FCL krijgt de verkoper een boeking van een container.

De verkoper is dan verantwoordelijk voor het ophalen van de container, het beladen hiervan en het leveren van de container bij de terminal.

Als je inkoopt met zeevracht en je moet kiezen tussen FOB en CIF, adviseren wij je FOB. Want bij CIF kunnen we de kosten niet altijd vooraf vaststellen.

Hulp bij incoterms

Explect legt precies uit wat handig is in jouw situatie. Ook kunnen wij het transport van het begin tot het eind verzorgen. Het is van belang dat je de juiste incoterm gebruikt voor het soort transport dat je wilt laten organiseren.

CIF

Incoterm CIF

Cost, Insurance and Freight, dat is waar CIF voor staat. De incoterm CIF is alleen voor gebruik bij zeevracht. Daarom wordt CIF altijd gevolgd door de haven waar geleverd wordt. Dus als een transport van New York naar Maastricht gaat via de haven van Antwerpen is de incoterm CIF Antwerpen. De overdracht van de goederen en overdracht van de verantwoordelijkheden vindt plaats bij aankomst in Antwerpen. Het risico wordt echter al overgedragen bij het laden op het schip in New York.

Omdat de gevolgen als koper en verkoper verschillend zijn wordt dit apart uitgelegd.

CIF verkopen

CIF verkopen betekent dat je de verantwoordelijkheid en kosten op je neemt tot de haven van levering. Dit houdt in dat het transport naar de haven, het laden, de uitklaring en de zeevracht onder jou verantwoording valt. Hier komt nog de verzekering bij. Jouw koper is verantwoordelijk voor het lossen en de bijkomende kosten en alles wat daarop volgt.

Om het één en ander duidelijk te maken werken we een voorbeeld voor je uit. Je bedrijf is in Utrecht, je hebt een 20” container vol goederen verkocht aan jouw klant in New York, USA. De incoterm is dan CIF New York. Als expediteur zorgen wij ervoor dat de container in Utrecht geladen wordt, de container wordt vervoerd naar de haven, we verzorgen de uitklaring, laten de container op het schip laden en sluiten de verzekering. Bij aankomst heb jij als leverancier aan je verplichting voldaan.

CIF inkopen

De incoterm CIF is er één die veel wordt aangeboden, vooral bij deelladingen (LCL). Als koper moet je je bewust zijn van wat CIF inkopen voor je betekent. Want hoewel jouw leverancier je een transport verkoopt tot de haven van aankomst kunnen er nog aanzienlijk veel kosten bijkomen.

Als koper ben je namelijk verantwoordelijk voor het lossen, inklaren en transport tot de eindbestemming. De loskosten, daar zit het venijn in. In een aantal gevallen zijn deze niet te voorspellen en extreem hoog in verhouding tot de rest. Iets om voor op te passen.

Hulp bij incoterms

Explect legt precies uit wat handig is in jouw situatie. Ook kunnen wij het transport van het begin tot het eind verzorgen. Het is van belang dat je de juiste incoterm gebruikt voor het soort transport dat je wilt laten organiseren

CFR

Incoterm CFR

De incoterm CFR staat voor Cost and Freight. Deze incoterm wordt alleen gebruikt bij zeevracht. De haven van aankomst volgt altijd op de incoterm. Dus als een transport van Rotterdam naar Cartagena gaat is de incoterm CFR Cartagena. CFR kan vergeleken worden met de incoterm CIF alleen zit bij CFR geen verzekering inbegrepen.

Er zit een verschil in verantwoordelijkheid voor koper en verkoper, daarom leggen we deze apart uit.

CFR verkopen

De incoterms CFR en CIF lijken veel op elkaar. Het grote verschil zit in de I. Als je onder de incoterm CFR verkoopt ben jij verantwoordelijkheid voor alle kosten tot de haven van levering. Dit is dus het transport naar de de haven, het laden, de uitklaring en de zeevracht. Bij CIF komt daar de verzekering bij. Bij CFR is die verplichting er niet.

Ter verduidelijking hebben we onderstaand een klein voorbeeld uitgewerkt. Stel jouw bedrijf is gevestigd in Amsterdam. Je hebt één pallet met goederen verkocht en moet naar Vera Cruz in Mexico. De incoterm is dan CFR Vera Cruz. Als expediteur organiseren we de uitklaring voor de pallet en laten we de pallet naar de Rotterdamse haven vervoeren. In de haven loods worden meerdere deelladingen samen in een container geladen. De container wordt op het schip geladen en het schip vertrekt naar Vera Cruz. Bij aankomst in Vera Cruz heb jij als leverancier aan je verplichting voldaan. Jij hoeft in dit geval niet de verzekering af te sluiten.

CFR inkopen

De incoterm CFR is er één die naast CIF veel wordt aangeboden bij deelladingen. Met CFR kopen moet je twee keer opletten. Want jouw leverancier biedt je transport aan tot de de haven van aankomst. Hierbij moet je met een aantal zaken opletten. Zo zijn er nog loskosten in de haven van aankomst en is het transport niet door de verkoper verzekerd. Ook is het risico verlegd naar jou als koper op het moment dat de goederen op het schip zijn.

Met CFR inkopen ben je namelijk verantwoordelijk voor het lossen, de inklaring, het transport tot de eindbestemming en een verzekering. Precies om deze rede raden we deze incoterm altijd af als je producten gaat inkopen. De loskosten zijn vaak immens hoog. Wij raden dan ook aan om gebruik te maken van de incoterms EXW of FOB.

Hulp bij incoterms

Explect legt precies uit wat handig is in jou situatie. Ook kunnen wij het transport van het begin tot het eind verzorgen. Het is van belang dat je de juiste incoterm gebruikt voor het soort transport dat je wilt laten organiseren.

INCOTERMS EXW FAS FCA FOB CFR CIF CIP CPT DAP DDP DAT
Soort Ex works Free alongside ship Free carrier Free onboard vessel Cost & freight Cost insurance & freight Carriage insurance paid to Carriage paid to Delivered at place Delivered duty paid Delivered at terminal
Opslag/loods kosten Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper
Loods kosten Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper
Export verpakking Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper
Laad kosten koper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper
Binnenlandse vracht koper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper
Terminal kosten koper Verkoper koper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper koper
Forwarder’s fees koper Verkoper koper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper koper
Laden op schip koper koper koper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper koper
lucht/zee vracht kosten koper koper koper koper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper koper
kosten aankomst koper koper koper koper koper koper Verkoper Verkoper Verkoper Verkoper koper
Invoerrechten, Btw en Douane afhandeling koper koper koper koper koper koper koper koper koper Verkoper koper
Huislevering koper koper koper koper koper koper koper koper Verkoper Verkoper koper

AAR

Against All Risks.

ADR

Internationale regelgeving omtrent het vervoer van gevaarlijke goederen via de weg.

AEO

Authorized Economic Operator.

AES

Automated Export System.

AOG

Aircraft On Ground. Typering voor spoedzendingen in de aerospace industrie.

AR

All Risks.

ATA Carnet

Carnet douane garantie document voor de tijdelijke in- of uitvoer van goederen zonder betaling van invoerrechten. Veel gebruikt bij meerdere grensovergangen.

BAF/BUC/IFP

Bunker Adjustment Factor. Toeslag of korting op het zeevrachttarief naar aanleiding van Barge Lichter‚ ofwel binnenvaartschip voor korte afstanden.

Barge

Lichter‚ ofwel binnenvaartschip voor korte afstanden.

CAD

Cash Against Documents. Ontvangt documenten tegen betaling.

CAF

Currency Adjustmentfactor. Toeslag of korting op het zeevrachttarief naar aanleiding van fluctuerende valutaprijzen.

CAO

Cargo Aircraft Only. Kenmerk voor gevaarlijke goederenvracht die alleen in vrachtvliegtuigen verladen mogen worden.

Carnet TIR

Internationaal douane document voor wegtransport.

Carrier

Het bedrijf die het transport fysiek uitvoert.

CASS

Cargo Accounts Settlement System.

Collect

Vrachtkosten worden door de ontvanger betaald.

CC

Charges Collect.

CCA

Charges Correction Advice. Kosten correctie.

CFS/CY

Container Freight Station/Container Yard. Container laad-/losstation.

Chargeable weight

Het grootste getal van actuele of het volume gewicht. Als het volume gewicht groter is dan het actuele gewicht, is dat het chargeable weight.

CMR

CMR is een internationale conventie bij grensoverschrijdend wegvervoer. De afkorting CMR staat voor Convention Relative au Contrat de Transport International de Marchandises par Route (Conventie voor het Internationaal Vervoer van Zaken over de Weg). De CMR is van toepassing op alle vervoer over de weg van of naar een bij de conventie aangesloten landen.

COD

Cash On Delivery. Contante betaling bij ontvangst goederen.

Congestion Surcharge

Toeslag op het zeevrachttarief voor liggeld als het schip langer aan de kade blijft.

CSC

Container Service Charge. Zie THC.

Demurrage

Wachtgeld voor containers die in de haven blijven staan na aankomst.

Detention

Kosten voor het niet tijdig retourneren van de geloste container bij de rederij.

DGR

Dangerous Goods Regulations. Luchtvrachtregels voor gevaarlijke goederen.

EFTA

Europese vrijhandelszone.

ETA

Estimated Time of Arrival. Verwachte aankomstdatum/tijd.

ETD

Estimated Time of Departure. Verwachte vertrekdatum/tijd.

FCL

Full Container Load. Volle containerlading.

FCL/FCL

Volle container van één verlader naar één ontvanger.

FCL/LCL

Volle container van één verlader naar meerdere ontvangers.

FCL/LCL

Volle container van één verlader naar meerdere ontvangers.

FTL

Full Trailer Load. Compleet geladen vrachtwagen.

FUEL surcharge

Brandstoftoeslag per kg vracht. Berekend over het actuele zendinggewicht.

Groupage

Het verzamelen van zendingen van diverse opdrachtgevers en deze gezamenlijk versturen, teneinde de verladers een kostenvoordeel te bieden.

HAWB

House Airwaybill. Eigen, onderliggende. vrachtbrief van de expediteur.

Incoterms 2000

Internationale handelsaanduidingen, regels om internationale handelscondities te interpreteren.

MAWB

Master Airwaybill. Hoofdvrachtbrief.

20 ft. Container 8'6"

Buitenmaten (l × w × h)
6060 mm × 2440 mm × 2590 mm
Binnenmaten (l × w × h)
5890 mm × 2350 mm × 2390 mm
Deurmaten (w × h)
2330 mm × 2280 mm
Gewicht
2130 kg
Inhoud
33.2 m3

20 ft. Container 9'6"

Buitenmaten (l × w × h)
6060 mm × 2440 mm × 2890 mm
Binnenmaten (l × w × h)
5890 mm × 2350 mm × 2690 mm
Deurmaten (w × h)
2330 mm × 2570 mm
Gewicht
2360 kg
Inhoud
37.4 m3

40 ft. Container 8'6"

Buitenmaten (l × w × h)
12200 mm × 2440 mm × 2590 mm
Binnenmaten (l × w × h)
11950 mm × 2330 mm × 2370 mm
Deurmaten (w × h)
2330 mm × 2280 mm
Gewicht
3900 kg
Inhoud
66 m3

40 ft. Opentop Container 8'6"

Buitenmaten (l × w × h)
12200 mm × 2440 mm × 2590 mm
Binnenmaten (l × w × h)
11950 mm × 2330 mm × 2370 mm
Deurmaten (w × h)
2330 mm × 2280 mm
Gewicht
3900 kg
Inhoud
66 m3

40 ft. Container 9'6"

Buitenmaten (l × w × h)
12200 mm × 2400 mm × 2890 mm
Binnenmaten (l × w × h)
11950 mm × 2330 mm × 2680 mm
Deurmaten (w × h)
2330 mm × 2570 mm
Gewicht
3950 kg
Inhoud
74.6 m3

45 ft. Container 9'6"

Buitenmaten (l × w × h)
13600 mm × 2440 mm × 2890 mm
Binnenmaten (l × w × h)
13350 mm × 2330 mm × 2680 mm
Deurmaten (w × h)
2330 mm × 2570 mm
Gewicht
4990 kg
Inhoud
83.4 m3

Binnen transport en logistiek kennen we een hoop begrippen en afkortingen. Gelukkig hoef jij deze niet allemaal uit je hoofd te kennen. Explect heeft een begrippenlijst logistiek opgesteld waarin alle meest voorkomende begrippen uit de logistieke sector in voorkomen. Zo ga jij voorbereid aan je logistieke avontuur beginnen. De kans is namelijk erg groot dat je op dit moment aan het overwegen bent om te gaan importeren of exporteren. Heb je vragen of wil je meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Neem contact op

Of je pakket nu groot of klein is zwaar of licht, wij verzenden het voor jou!