CE markering

CE markering

Veel producten welke op de markt gebracht worden moeten voorzien zijn van een CE-markering. Daarmee geef je als fabrikant of importeur aan dat een product voldoet aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

De fabrikant of importeur — afhankelijk van het land waar het product vandaan komt — draagt zorg voor een zgn. CE-markering: hiermee verklaart de producent enerzijds dat het product voldoet aan alle Europese richtlijnen voor veiligheid, gezondheid en milieu, anderzijds accepteert de producent hiermee zijn aansprakelijkheid voor het product. De CE-markering is verplicht voor meer dan 20 productgroepen:

 • Bouwproducten
 • Drukvaten
 • Elektromagnetische producten
 • Gastoestellen
 • Koelkasten
 • Cosmetica
 • Liften
 • Machines
 • Medische hulpmiddelen
 • Motorvoertuigen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Pleziervaartuigen
 • Speeltoestellen
 • Scheepsbenodigdheden
 • Telecommunicatie (rand)apparatuur
 • Verpakkingen
CE markering

We hadden al gelezen dat je als importeur aansprakelijk bent voor de CE markering.

Maar let op er is een ander keurmerk namelijk C E. De C E in China staat voor China export. Het lijkt erop dat jouw  een keurig een CE-keurmerk voor jouw heeft geplaatst. Maar in werkelijkheid is het China Export.

Bij het echte keurmerk staat de E op de cirkel waarvan de C de linkerhelft vormt. Bij het China Export teken staat de C meer in de cirkel.  Makkelijker is het te herkennen als je denkbeeldig een lijn trekt van de uiteinden van de C en deze lijn raakt (bijna) de E, dan heb je met China Export van doen en niet met het CE-keurmerk van Europa.